Gezondheidsmonitor jeugd 2015

Van 28 september tot en met 4 december 2015  doet onze school mee aan het onderzoek van de GGD’ en in Limburg naar de gezondheid van jongeren in Limburg. Leerlingen van klas 2 en 4 van alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs worden uitgenodigd om mee te doen aan de...

Verzuimbeleid

BCPL locatie Herle heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten. Leerlingen hebben recht op optimale ontwikkelingskansen. Zo kunnen zij later als volwassenen volwaardig functioneren in de...

Start brugklassers

De introductiedagen zijn weer in volle gang. Nadat gisteren uitgebreid kennis werd gemaakt met elkaar, stond er ook een creatieve opdracht op het programma: tassen decoreren!  Ook moesten er enkele testen gemaakt worden. Vandaag was het dan tijd om het rooster etc. te...

Commissie van beroep eindexamenaangelegenheden

De commissie van beroep Eindexamenaangelegenheden Klachten over sancties genomen door de schooldirectie in geval van een onregelmatigheid (bv. fraude of ongeoorloofde absentie) begaan door een examenkandidaat bij enig onderdeel van het examen, worden behandeld door de...
Direct naar