Aanmelden bij BcPL

Aanmelden bij het BcPL

Het Beroepscollege Parkstad Limburg bestaat uit 4 locaties:

Deze drie locaties bieden breed VMBO onderwijs met de theoretische leerweg (TL-plus) of een beroepsgerichte leerweg, met daarnaast leerwegondersteunend onderwijs. De TL-plus heeft een uitstroomprofiel met 6 avo-vakken en een verplicht 7e vak (avo of beroepsgericht).

Deze locatie biedt Praktijkonderwijs aan.

Deze locatie biedt leerjaar 3 & 4 techniekonderwijs aan.

De aanmeldingsprocedure:

Allereerst willen wij ons bedanken voor de interesse in onze school. Om u een duidelijk beeld te geven hoe een en ander na aanmelding verloopt volgt hier een stappenplan:

 • Als u en uw kind weten voor welke locatie van het Beroepscollege Parkstad Limburg u kiest, begint de aanmeldingsprocedure.
 • In het adviesgesprek dat tussen u en de groepsleerkracht wordt gehouden wordt duidelijk voor welke locatie de leerling wordt aangemeld.
 • Na ondertekening van het aanmeldingsformulier zal de groepsleerkracht uw kind digitaal (LDOS) aanmelden bij de locatie van uw voorkeur.
 • Het kan ook zijn dat de basisschool u vraagt om rechtstreeks contact op te nemen met één van de locaties die uw voorkeur heeft. Vooral bij de locatie Praktijkonderwijs zal dat veelvuldig het geval zijn.
 • Onze commissie van toelating bekijkt of de aanmeldgegevens compleet zijn.
 • Bij een compleet dossier wordt de aanmelding in behandeling genomen, mochten er stukken ontbreken dan wordt de groepsleerkracht die aangemeld heeft hiervan in kennis gesteld en gevraagd de aanmeldgegevens  alsnog compleet te maken.
 •  Aangemelde dossiers worden door de schooleigen commissie van toelating beoordeeld en indien er geen bijzonderheden zijn wordt het kind toegelaten. De ouders ontvangen hierover een brief.
 •  Bij leerlingen die voor lwoo of pro (vaststaande criteria) in aanmerking komen, zal onze commissie van toelating een aanvraag voor deze aanwijzing bij het Samenwerkingsverband doen.
 •  Nadat het Samenwerkingsverband de positieve aanwijzing heeft afgegeven wordt de leerling toegelaten. De ouders ontvangen hierover een brief.
  Bij een afwijkende aanwijzing wordt contact met de basisschool en ouders opgenomen om de aanwijzing te bespreken om zodoende tot de juiste schoolkeuze te komen.

HMM. Lenoire (voorzitter Commissie van Toelating)

 • De commissie van toelating van het Beroepscollege bekijkt het dossier van uw kind en na goedkeuring krijgt de basisschool en u als ouder(s) bericht omtrent plaatsing.
 • Aanmeldingen voor leerlingen die in klas 2 of 3 willen instromen moeten bij de teamleiders van de betreffende locaties gedaan worden. Op de website van de afzonderlijke locaties vindt u het aanmeldingsformulier voor klas 2 of 3. Dit formulier downloaden, invullen en digitaal naar de teamleider versturen. Als alles in goede orde ontvangen is neemt de teamleider contact met u op.
 • Kan de groepsleerkracht van uw kind niet digitaal aanmelden omdat het een school buiten de regio is dan zal er een aanmelding op papier gedaan moeten worden. De papieren aanmeldingsformulieren zijn als bestandjes beneden aan deze pagina toegevoegd.

Bezwaar:

Als het Beroepscollege Parkstad Limburg uw kind weigert kunt u hiertegen in beroep gaan door binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Het schoolbestuur is dan verplicht om hierop binnen 4 weken te reageren.

Als u er behoefte aan heeft om inzake de aanmelding contact op te nemen met iemand van de locaties van het Beroepscollege Parkstad Limburg, dan kunt u voor algemene vragen betreffende de aanmelding terecht bij de volgende personen:

Dhr. H. Lenoire locaties:  Herle, Holz en locatie Brandenberg Mevr. M. Belleflame locatie Praktijkonderwijs

Voor inhoudelijke vragen die specifiek voor een locatie bestemd zijn kunt u contact opnemen met de teamleiders van de onderbouw:

Dhr. J. Janssen locatie Holz  – Basisberoepsgerichte leerweg.

Mevr. M. Debets locatie Brandenberg –  Kaderberoepsgerichte leerweg en TL plus leerweg

Dhr. L. Reijnders locatie Herle

Dhr. B. Jacobs – Dhr. J. Kitzen locatie Praktijkonderwijs

Centrale aanmelding BCPL-breed is dhr. H. Lenoire   Mail: hmm.lenoire@bcpl.nl

Aanmelden 1e jaars schooljaar 2019-2020 verloopt via de basisschool …… zij moeten zorgen voor:

 • een ondertekend aanmeldingsformulier en
 • een kopie identiteitskaart of paspoort van de leerling
Direct naar