Heerlen, 16 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft gisteravond besloten dat alle scholen voor leerlingen gesloten zijn tot en met 6 april 2020. Alleen leerlingen wiens ouders werken in vitale sectoren/beroepen kunnen op school worden opgevangen. De adviezen en besluiten van het kabinet zijn voor ons leidend in onze besluitvorming en aanpak de komende periode.

Scholen dicht, onderwijs open 
Door het sluiten van de scholen, vervallen de fysieke lessen voor alle leerlingen. De leerlingen zijn echter niet vrij. Ze ontvangen thuisopdrachten (deze week) én online en/of telefonische begeleiding via de eigen groepscoach. We vragen leerlingen dan ook om hun e-mail van school regelmatig te controleren.

Met de coaches wordt bekeken hoe de lesstof, opdrachten en begeleiding online zo goed mogelijk gegeven kunnen worden. We doen er samen alles aan om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen blijven geven gedurende deze periode.

De groepscoach is de komende drie weken (tot en met 6 april) het eerste aanspreekpunt bij praktische vragen.

Opvang
De school organiseert opvang voor leerlingen wiens ouders werkzaam zijn in vitale beroepen en niet zelf voor opvang kunnen zorgen. Wij houden hierbij de lijst van de Rijksoverheid aan. Heeft uw kind opvang nodig, geef dit dan per e-mail of telefonisch aan bij de teamleider. Mocht hier in de toekomst, bijvoorbeeld door uitval van personeel, verandering in komen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

We willen u vragen om, voor de gezondheid en veiligheid van uw kind maar ook andere leerlingen en onze medewerkers, alleen een beroep te doen op deze opvang indien echt geen andere mogelijkheid bestaat.

Ziekmelden
Ziek- en herstelmeldingen moeten worden gedaan op de manier zoals u die gewend bent. We willen u vragen om ook in deze periode ziek- en herstelmeldingen te doen zoals u ook zou doen wanneer de schoollocaties wel open zouden zijn. De leerplicht blijft immers gelden. U meldt de ziek- of herstelmelding bij de groepscoach van uw zoon/dochter.

Vragen

  • De groepscoach kunt u benaderen voor praktische vragen over het onderwijs.
  • De teamleider kunt u benaderen voor vragen over de mogelijkheid van opvang van uw kind.
  • Groepscoaches zorgen voor informatie over de thuisopdrachten.

Heeft u vragen over het nieuwe coronavirus of de gezondheid van uw kind? Haal uw informatie dan bij betrouwbare instanties:

De situatie verandert nog steeds en we houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de maatregelen die wij treffen. We realiseren ons dat in de huidige omstandigheden veel gevraagd wordt van coaches, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en leidinggevenden, maar zeker ook van u als ouder(s)/verzorger(s). We willen u daarom bedanken voor uw begrip en flexibiliteit in de komende periode.

 

Met vriendelijke groet,

J.C.M. Mohnen, sectordirecteur PPL

 

Direct naar