Bestuur

De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) beheert de volgende scholen voor VMBO, HAVO, VWO en praktijkonderwijs in Parkstad Limburg:

> Gymnasium van het Bernardinuscollege te Heerlen

> Atheneum van het Bernardinuscollege te Heerlen

> De school voor HAVO van het Bernardinuscollege te Heerlen

> Charlemagne College te Kerkrade en Landgraaf

> Herlecollege te Heerlen

> De Katholieke school voor Praktijkonderwijs te Heerlen

> De Openbare school voor Praktijkonderwijs te Heerlen

> Sintermeertencollege te Heerlen

Met ingang van 1 augustus 2012 werken de beide Scholen voor Praktijkonderwijs, het Herlecollege (locatie Heldevierlaan) en de afdelingen VMBO van het Charlemagne College (locaties Brandenberg en Holz) intensief samen onder de naam Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL). Op de locatie Nieuwe Thermen is de stichting per 1-8-2016 gestart met een vernieuwend onderwijsaanbod voor vmbo-t/havo.

De missie van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg luidt als volgt:

SVO|PL biedt – met partners in de regio – op ondernemende wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van zeer goede voorzieningen. Om dat te realiseren borgen SVO|PL scholen al het goede dat reeds is ontwikkeld en staan ze in hun streven naar excellente resultaten open voor noodzakelijke innovaties, met name gericht op het leren in en voor de toekomst. Daarbij dragen zij zorg voor een context, die het beste uit leerlingen en medewerkers haalt en die hen stimuleert om hun talenten optimaal te benutten en verder te ontwikkelen. Wij creëren veilige, gedurfde en uitdagende leeromgevingen, waarin leerlingen in almaar toenemende mate mede-eigenaar worden van het eigen leerproces. Wij laten ons in de wijze waarop we de leerling en elkaar ondersteunen, mede inspireren door het Franciscaanse gedachtegoed, met als kernwaarden uniciteit, zelfstandigheid en actieve dienstbaarheid, die wij beschouwen als ons moreel kompas.

Nadere gegevens:

College van Bestuur:
drs. J.H.M. Monsewije (voorzitter)
drs. R.K.M. Bonekamp (lid)
Voor bestuurlijke aangelegenheden kan contact worden opgenomen met het bestuursbureau van de onderwijsstichting.

Raad van Toezicht:

A.E.J. van den Brink MSc
mw. drs. A. Paulissen, CFA
H.A.P. Schrijnemakers MBA (vice-voorzitter)
mr. L.L.G.H. Scholl
mr. G.J.H.M. Wagemans (voorzitter)

Postadres bestuursbureau:
Akerstraat 85-87
6417 BK Heerlen
Telefoon: 045-5712597

Internet:
www.svopl.nl

Email:
info@svopl.nl

MR
Alle onder het bestuur van SVO|PL ressorterende scholen zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De locaties van het Beroepscollege hebben elk een locatie MR, de zogenaamde deel-MR. In de groeps-MR van het Beroepscollege zijn deze deel-MR-en vertegenwoordigd.

Adressen locaties Beroepscollege Parkstad Limburg

Locatie Brandenberg
Graafstraat 10
6371 XS Landgraaf
tel: 045 5311962
fax: 045 5326494

Locatie Herle
Heldevierlaan 5
6415 SB Heerlen
tel: 045 5721010
fax: 045 5728888

Locatie Holz
Richerstraat 35
6461 VP Kerkrade
tel: 045 5473500
fax: 045 5473748

Locatie PPL
Sittarderweg 75
6412 CC Heerlen
tel: 045 5615555
fax: 045 5615550

Locatie Thermen
Mgr. Schrijnenstraat 20
6417 XZ Heerlen
tel: 045 5717532
fax: 045 5716506

Beroepscollege Parkstad Limburg
Postbus 31076
6370 AB Landgraaf
www.bcpl.nl
info@bcpl.nl

Stafdienst
bezoekadres:
Heldevierlaan 5
6415 SB Heerlen

Direct naar